Subjekti: Aktivizimi i sherbimit dhe komunikimi i te dhenave

Administrata: https://elite.alpha-school.net/data/

Mesuesit: https://elite.alpha-school.net/docent/

Studentet: https://elite.alpha-school.net/users/

Kujdes! Gabimi i passwordit per me shume se 8 here bllokon hyrjen per 60 min.