Kthehu Lart

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Provo më të mirën, prek suksesin . - E ardhmja fillon këtu!

Regjistrimet fillojnë prej 15 Qershor 2015 deri në fillim te vitit shkollor , ora 9.00-13.00 dhe 15.00 - 19.00, cdo ditë e hënë deri ditën e shtunë

Procedura e regjistrimit:

Prindi apo nxenesi njihet me kushtet dhe rregulloren e shkolles apo institucionit, sherbimet perkatese si dhe tarifat e studimit.
Nje dokument per cdo nivel studimi do te njohe me hollesi sherbimet qe institucioni ofron si dhe te drejtat dhe detyrat e kandidatit.
Nje kontrate lidhet mes prindit dhe administratorit mbi kete marreveshje qe firmoset ne tre kopje nga dy palet ku njera kopje i dorezohet prindit te femijes.
Regjistrohen kontaktet e femijes dhe prindit per cdo komunikim te metejshem.
Behet nje tarife regjistrimi paraprak qe do te perfshihet ne tarifen vjetore te studimit.

Per Gjimnazin Elite

Regjistrimet zhvillohen prane sekretarise se Gjimnazit Elite kati i dyte , Rruga Gjergj Arianit, Vlore, Albania

1. Deftesa e perfundimit te klases se meparshme dhe dokumenti i shkeputjes nga shkolla e meparshme
2. Deftesa e perfundimit te klases se nente per nxenesit qe nisin klasen e dhjete
3. Raport mjeko-ligjor per aftesite e pranueshme psiko-motore te nxenesit jo me heret se tre muaj nga data 15 qershor 2015

Per Shkollen 9-vjecare Elite

Regjistrimet zhvillohen prane sekretarise se Shkolles 9-vjecare Elite, kati i pare, Rruga Gjergj Arianit, Vlore, Albania

1. Deftesa e perfundimit te klases se meparshme dhe dokumenti i shkeputjes nga shkolla e meparshme
2. Certifikate personale e femijes per regjistrime ne klasen e pare
3. Raport mjeko-ligjor per aftesite e pranueshme psiko-motore te nxenesit jo me heret se tre muaj nga data 15 qershor 2015

Per klasen pergatitore
Regjistrimet zhvillohen prane sekretarise se Shkolles 9-vjecare Elite, kati i pare, Rruga Gjergj Arianit, Vlore, Albania

1.Certifikate personale e femijes per regjistrime ne klasen pergatitore
2. Raport mjeko-ligjor per aftesite e pranueshme psiko-motore te nxenesit si dhe alergjite e mundshme, jo me heret se tre muaj nga data 15 qershor 2015
3. Dokumenti identifikimi i prindit

Per me teper kontakto ne


Sekretaria:

+35533222990 +355692060990 +355672078220

Shkolla Elite

Njoftime Pune

Pozicioni
1. Drejtues per shkollat 9 vjecare
1. Mesues i gjuhes gjermane
2. Mesues i gjuhes angleze
3. Mesues muzike
4. Mesues Arti Pamor
5. Mesues Gjuhe Letersi per shkollen e mesme
6. Mesues Cikli i Ulet
7. Mesues Kimi per shkollen e mesme
8. Mesues Biologji per shkollen e mesme
9. Mesues i edukimit fizik

Më tepër

Na gjeni në facebook!

Copyright © 2022 Institucionet Arsimore JoPublike- ELITE Rights Reserved.